Kayseri Oto Kiralama

Kiralama süresi en az 24 saattir.

Kiralamanın toplam tutarı, sözleşmenin başlangıcında Kayseri havaalanı oto kiralama tarafından kabul edilen kredi kartları ile veya nakit yapılabilir. Güvence bedelleri, kredi kartı ile bloke edilebilir. Ayrıca teminat istenilebilir.

Sınırsız kilometre kullanım hakkı ve muafiyetli hasar sorumluluk güvencesi (CDW) dahildir.
Süper Hasar Sorumluluk Güvencesi (SCDW)
Hırsızlık Güvencesi (TP)
İhtiyarı Mali Mesuliyet (IMM)
Ferdi Kaza Sigortası (PAI)
Bebek Koltuğu
KGS Kartı ile Katma Değer Vergisi kira fiyatlarına ilave edilir.

Araçların iadesinde 2 saate kadar olan gecikmelerde opsiyon tanınır, 2 saati aşan gecikmelerde ise saat başına günlük kira bedelinin onda ikisi ile fiyatlandırılır. Toplam geçikme 5 saate ulaşınca 1 günlük kiralama bedeli tahsil edelir.

Trafik kurallarına uyulmamasından doğacak her türlü sorumluluk ve maddi ceza kiracıya aittir. Kiracının bu konudaki yükümlülükleri, kiralama bitimiyle ortadan kalkmaz. Araçların her ne sebeple olursa olsun, resmi veya yerel makamlar tarafından tutulması zarfında geçecek zaman, sözleşme süresi içinde sayılır.

Kiralama başlangıcında ikinci ek sürücü ücrete dahildir. Ancak üçüncü ek sürücü talep edilirse ücrete tabidir ve kiralama başlangıcında sözleşmeye yazılmalıdır. Bu kurala uyulmadığı takdirde alınan sigortalar geçersiz sayılır ve kiracı ile kullanan kişiler tüm hasarlardan sorumlu tutulur.

Tüm araçlarımızda OGS yada HGS cihazı bulunmaktadır. hatalı kullanımdan doğan cezalar ve kullanım miktarı kiralama süresi bitiminde detaylı bilgilendirilip tahsil edilir.

BEBEK KOLTUĞU
Rezervasyon sırasında talep ediniz.
NAVİGASYON CİHAZI
Rezervasyon sırasında talep ediniz.